Centrum terapeutyczne NeuroLegis w Gdańsku

 

Budujemy pozytywne relacje z naszymi małymi podopiecznymi. W trakcie ćwiczeń organizowanych w centrum terapeutycznym między dzieckiem i terapeutą nawiązuje się więź oparta na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa. Pozytywne doświadczenia emocjonalne są niezbędne do przeprowadzenia sesji, czy to neurologopedycznej, czy integracji sensorycznej. Terapia zabawą sprawia, że dzieci chętnie uczestniczą w ćwiczeniach koordynacji ruchowej i uczą się zachowań adaptacyjnych.

Dziecko poznaje świat poprzez dotyk. Jeśli percepcja jest zaburzona, będzie miało to wpływ na jego kompetencje emocjonalne, rozwojowe i społeczne. Przeprowadzane przez nas zajęcia terapeutyczne mają na celu rozwój układu proprioceptywnego i umiejętności motorycznych dzieci.

 

Nauka alfabetu

Sesje terapeutyczne w zakresie:

  • integracji sensorycznej
  • logopedii i neurologopedii
  • psychologii i pedagogiki
  • dysleksji rozwojowej
Gra z dzieckiem

Terapia integracji sensorycznej

 

Ma wpływ nie tylko na rozwój ruchowy dziecka, ale również emocjonalny. Ćwiczenia w formie zabawy uczą prawidłowego napięcia mięśni, a to z kolei przekłada się na poprawę koordynacji ruchowej. Terapia integracji sensorycznej sprawia, że dziecko staje się ciekawe świata i rozwija swoje zdolności poznawcze. Uczy się również wykorzystywać zdobyte umiejętności do realizowania innych, trudniejszych zadań w życiu codziennym.

Ponadto przeprowadzamy terapię ręki, zajęciową, pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, neurologopedyczną i dysleksji.

 

Można kontaktować się z naszym centrum terapeutycznym telefonicznie i za pośrednictwem formularza

Czytaj więcej