Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat naszej kadry.

 

Magister Edyta Rosiek

Jest doświadczonym terapeutą dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieży z trudnościami edukacyjnymi, a także osób dorosłych. Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, przychodniami lekarskimi i przedszkolami. Jest pedagogiem, logopedą i neurologopedą, a także certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą ręki i terapeutą miofunkcjonalnym.

  

Licencjat Weronika Błażek

Jest terapeutą zajęciowym, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą ręki, nauczycielem gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, fizjoterapeutą i oligofrenopedagogiem. Zawodowo trenowała lekkoatletykę i ukończyła szkołę muzyczną I stopnia. Uzyskała licencjat fizjoterapii. Obecnie kształci się na studiach magisterskich na kierunku Fizjoterapii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

 

Magister Bożena Skwierawska

Posiada doświadczenie jako nauczyciel i terapeuta. Pracowała w grupach integracyjnych, przedszkolach i Ośrodkach Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych. Jest magistrem pedagogiki, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą ręki i zaburzeń motoryki małej, certyfikowanym trenerem II stopnia sensoplastyki, trenerem metod relaksacyjnych dla dzieci, oligofrenopedagogiem oraz pedagogiem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

 

Magister Iwona Piotrowska

Ukończyła studia Wczesnej Edukacji i Logopedii, Pedagogiki Ogólnej, Logopedii Szkolnej, Terapii Logopedycznej i Neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim. Pracuje jako logopeda, neurologopeda, pedagog i terapeuta ręki.

 

Psycholog Magdalena Piotrowska

Jest psychologiem prowadzącym zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i oligofrenopedagogiki. Stale rozwija kompetencje poprzez uczestnictwo w konferencjach, kursach i szkoleniach. Ponadto jest wykładowcą akademickim, a także współautorem podręczników i publikacji. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała w placówkach publicznych.

 

Magister Sylwia Moga-Stachula

Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieżą z trudnościami edukacyjnymi i osobami dorosłymi z chorobami neurologicznymi. Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego - ukończyła Studia na Wydziale Nauk Społecznych, uzyskując tytuł magistra pedagogiki specjalnej. Ponadto jest specjalistą z zakresu wczesnej edukacji, logopedii a także doradztwa rodzinnego i zawodowego. Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej .


Można kontaktować się z naszym centrum terapeutycznym telefonicznie i za pośrednictwem formularza

Czytaj więcej